Alla nyheter

2017-06-28

Nu har vi publicerat en rapport med förslag till vägledning om PSI-förteckningar

Regeringsuppdraget kring öppen data vid Riksarkivet har under våren drivit en förstudie kring insamling och publicering av de förteckningar som myndigheter ska ta fram enligt lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen, så kallade PSI-förteckningar.

Nu har vi publicerat en rapport som visar resultatet av förstudien och förslag på hur Riksarkivet skulle kunna samla in och publicera PSI-förteckningar. Rapporten visar också hur arbetet kring PSI-frågor ser ut på nationell och europeisk nivå.

kodgrafik

Bild: S. Danelius CC BY

Med grunden i förslaget i denna rapport tar nu Riksarkivet fram en vägledning för hur man kan skapa och publicera PSI-förteckningar enligt metadataformatet DCAT-AP, för att stödja både samordnat framtagande och publicering av förteckningar.

Därefter kommer myndigheternas arbete med förteckningar att utvärderas, innan beslutet tas om en vägledning är tillräcklig eller om den behöver utökas med en föreskrift. Riksarkivet kan genom denna metadataspecifikation samla in de förteckningar som publiceras genom att ”skörda” dessa och synliggöra dem i den nationella portalen för öppna data, oppnadata.se.

Vi är mycket tacksamma för dina kommentarer och synpunkter på rapporten, antingen direkt här på bloggen eller per mail till vidareutnyttjande@riksarkivet.se (obs! senast den 17 juli). Vägledningen om PSI-förteckningar enligt metadataformatet DCAT-AP kommer därefter att slutredigeras och publiceras här på vidareutnyttjande.se.

Sanja Halling, projektledare

2017-05-22

10 snabba frågor om öppna data

Ditt svar behövs senast den 8 juni. OBS Svarstiden förlängt till och med den 16 juni.

Opendata

2017-05-11

Film och presentationer från första seminariet – regeringsuppdraget kring öppna data

bild
Regeringsupdraget som ska främja statliga myndigheters arbete med öppna data, vid vid Riksarkivet – höll sitt första seminarium den 3 maj på Riksarkivet. Seminariet var ett startskott för arbetet inom regeringsuppdraget.

Projektet som uppdraget drivs inom presenterade regeringsuppdraget och det pågående arbetet och skapade utrymme för öppen diskussion. Närmare 80 personer från myndigheter och företag deltog.

Förutom information från projektledare Sanja Halling, Riksarkivet så föreläste Magnus Enzell, Finansdepartementet, Heleen Vollers, European Data Portal/Capgemini, Bobo Tideström, Lantmäteriet och Erik Borälv från VINNOVA.

Film från seminariet (Del 1)
Film från seminariet (Del 2)

FÖRELÄSARNAS PRESENTATIONER

Presentation Digitaliseringen av det offentliga Sverige, Magnus Enzell, Regeringskansliet (pdf)

Presentation: Regeringsuppdraget kring Öppna data och PSI, Sanja Halling, Riksarkivet (pdf)

Presentation: European Data Portal, Heleen Vollers, Cap Gemini_European Data Portal (pdf)

Presentation: Lantmäteriets arbete med öppna data och Geodataportalen, Bobo Tideström, Lantmäteriet (pdf)

Presentation: Innovativa och datadrivna lab, Erik Borälv, VINNOVA (pdf)