Alla nyheter

2017-09-08

Riksarkivet har lämnat in en delrapportering av regeringsuppdraget


Behovsbild – en gemensam samordningsplattform för myndigheter och användarna innehållande stödnivåer kring metoder för att strukturera, standardisera och tillgängliggöra data för vidareutnyttjande samt stödverktyg för detta.

Riksarkivet har lämnat in en delrapportering av uppdraget om att främja statliga myndigheters arbete med att tillgängliggöra data för vidareutnyttjande till regeringen, Delrapport_Riksarkivet_170908. Rapporten beskriver resultaten av det arbete som Riksarkivet har bedrivit enligt regeringsuppdraget om att främja myndigheternas arbete med data för vidareutnyttjande mellan juni 2016 och september 2017 samt ett förslag om fortsatt hantering efter uppdraget.

Bilaga 1 – Regeringsuppdrag till Riksarkivet
Bilaga 2 – Projektdirektiv
Bilaga 3 – Projektplan
Bilaga 4 – Riksarkivets förstudie om PSI-förteckningar
Bilaga 5 – Kartläggning av användarbehov
Bilaga 6 – Utvecklingsplan över webbplatserna

2017-08-11

Nya rapporter från regeringsuppdraget kring öppna data vid Riksarkivet

3281460444_ee21765dc4_o

Opname van een hoorspel/Recording a radio play, 1949. Nationaal Archief. Inga kända copyright-restriktioner.

Regeringsuppdraget kring öppna data vid Riksarkivet har tidigare publicerat en rapport som visar resultatet av förstudien och förslag på hur Riksarkivet skulle kunna samla in och publicera PSI-förteckningar. Vi vill rikta ett stort tack till alla som har bidragit till rapporten med kommentarer och synpunkter!
Vi har under våren också genomfört en kartläggning av användarbehoven kring PSI-förteckningar och öppna data och tagit fram en Utvecklingsplan över webbplatserna oppnadata.se och vidareutnyttjande.se.

Vi är mycket tacksamma för dina synpunkter på dessa rapporter, antingen direkt här på bloggen eller via mail till vidareutnyttjande@riksarkivet.se (obs! senast den 28 augusti). Vi räknar med att dokumenten därefter redigeras och publiceras på vår webbsida.

Sanja Halling, projektledare

2017-06-28

Nu har vi publicerat en rapport med förslag till vägledning om PSI-förteckningar

Regeringsuppdraget kring öppna data vid Riksarkivet har under våren drivit en förstudie kring insamling och publicering av de förteckningar som myndigheter ska ta fram enligt lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen, så kallade PSI-förteckningar.

Nu har vi publicerat en rapport som visar resultatet av förstudien och förslag på hur Riksarkivet skulle kunna samla in och publicera PSI-förteckningar. Rapporten visar också hur arbetet kring PSI-frågor ser ut på nationell och europeisk nivå.

kodgrafik

Bild: S. Danelius CC BY

Med grunden i förslaget i denna rapport tar nu Riksarkivet fram en vägledning för hur man kan skapa och publicera PSI-förteckningar enligt metadataformatet DCAT-AP, för att stödja både samordnat framtagande och publicering av förteckningar.

Därefter kommer myndigheternas arbete med förteckningar att utvärderas, innan beslutet tas om en vägledning är tillräcklig eller om den behöver utökas med en föreskrift. Riksarkivet kan genom denna metadataspecifikation samla in de förteckningar som publiceras genom att ”skörda” dessa och synliggöra dem i den nationella portalen för öppna data, oppnadata.se.

Vi är mycket tacksamma för dina kommentarer och synpunkter på rapporten, antingen direkt här på bloggen eller per mail till vidareutnyttjande@riksarkivet.se (obs! senast den 17 juli). Vägledningen om PSI-förteckningar enligt metadataformatet DCAT-AP kommer därefter att slutredigeras och publiceras här på vidareutnyttjande.se.

Sanja Halling, projektledare