Alla nyheter

2017-10-17

Mål att visa upp dataportaler nationellt

450px_Portaler_bild
Riksarkivet arbetar för att all data hos myndigheter som är öppen ska presenteras gemensamt och nationellt. Bild: The Library of Congress, Completing Hell Gate Bridge (LOC), No known copyright restrictions.

Riksarkivet har haft möte med de myndigheter som förvaltar egna sektorsspecifika dataportaler. Målet är att metadata från både specifika myndigheter och myndigheters portaler ska visas i nationella dataportalen i framtiden.

- Samarbeten under flera år myndigheter emellan kring tillgängliggörande av digital information har resulterat i flera sektorsspecifika dataportaler. Nu arbetar vi för att alla data som är öppna ska presenteras gemensamt på nationell nivå, säger Sanja Halling, projektledare för öppna data på Riksarkivet.

Den 16:e oktober hölls ett möte på Riksarkivet med några av de myndigheter som förvaltar egna sektorsspecifika dataportaler och som därmed samlar in data från andra organisationer. Syftet var att ta reda på behov för att kunna visa myndigheters sektorsspecifika dataportalers metadata i den nationella dataportalen. Målet är att metadata från både specifika myndigheter och myndigheters portaler ska visas i nationella dataportalen.

Några av de myndigheter som deltog var Statistiska centralbyrån, Lantmäteriet, Riksarkivet, Naturhistoriska riksmuseet, Riksantikvarieämbetet, Trafikverket och Uppsala universitetsbibliotek. Myndigheter har kommit olika långt i processen med öppna data och i arbetet för att anpassa datan till användarna med avseende på t ex att ta fram metadata och bestämma nivå för att visa upp informationen för användarna.

Riksarkivet tar med sig kunskaperna från mötet och kommer att arbeta med att ge myndigheter stöd i arbetet för att visa upp öppna data i den nationella dataportalen oppnadata.se, säger Sanja Halling.

2017-10-06

E-utbildning om öppna data

edp_videoBild: Europeiska Dataportalen.

Nu finns det en länk på oppnadata.se till en digital utbildning om öppna data. Utbildningen har tagits fram av den Europeiska Dataportalen (EDP) och beskriver vad öppna data är och hur man kan jobba med det.

Innehållet i e-utbildningen är på engelska och är pedagogiskt enkelt och brett. Du får bland annat information om:

  • Vad öppna data syftar till, öppna datas möjligheter
  • Licenser som passar öppna data.
  • Standarder och kvalitetsmarkeringar för att bedöma användbarheten av data
  • Öppna dataset för människor och maskiner
  • Användbara verktyg
  • Hitta dolda data, fördelar dolda data kan ge, hämta dolda data
  • Uppnå effekter av öppna data

Den europeiska e-utbildningen om öppna data (på engelska) https://www.europeandataportal.eu/elearning/en/#/id/co-01

För närvarande arbetar vi med en svensk version av utbildningen som är planerad att tas fram under 2018.

Sanja Halling

2017-10-03

Skördning av dataportaler till oppnadata.se

pussel large
Arbetar du vid en myndighet som förvaltar en sektorsspecifik dataportal? Bild: Flickr, Jordi Graells, Joc-Tantrix, CC-BY 2.0.

Inom ramen för uppdraget kring öppna data och PSI förvaltar och vidareutvecklar Riksarkivet bl a den nationella portalen oppnadata.se som automatiskt skördar data till europeiska dataportalen, European Data Portal.

Riksarkivet vill komma i kontakt med dig som arbetar vid en myndighet och som förvaltar en sektorsspecifik dataportal och därmed samlar in data även från övriga organisationer.

Riksarkivet vill berätta om den nationella dataportalen oppnadata.se och undersöka möjligheten till att skörda och visa metadata från övriga dataportaler i den nationella dataportalen.

E-posta till: vidareutnyttjande@riksarkivet.se

Läs om Riksarkivets arbete med öppna data
Europeiska dataportalen europeandataportal.eu