Vägledning för vidareutnyttjande av offentlig information

Genom att gå igenom nedanstående 5 punkter kan du avgöra om en informationsresurs är enkel att publicera som öppna data eller inte:

  • Är informationsresursen fri från sekretessreglerade uppgifter?
  • Är informationsresursen fri från personuppgifter eller bedöms tillgängliggörandet vara tillåtet enligt personuppgiftslagstiftningen?
  • Är informationsresursen fri från upphovsrättsligt skyddade verk och andra prestationer som tredje man har rättigheterna till? Om inte, finns det stöd i upphovsrättslagen för tillgängliggörandet?
  • Är informationsresursen fri från krav på avgifter?
  • Ger informationsägaren sitt medgivande till publicering som öppna data?

Om svaret på frågorna är ”Ja” är informationsresursen lämplig att öppnas upp som öppna data och du kan publicera den i sitt nuvarande format (t.ex ett excel-ark) på din organisations webbplats. Om svaret på någon fråga är ”Nej” krävs en djupare analys av möjligheterna.

Senast kommenterat