Omfattning och viktiga begränsningar

Denna vägledning vänder sig till myndigheter och andra organ som som omfattas av handlingsoffentligheten och PSI-lagen. De regler som gäller för enskilda företag eller personer som vidareutnyttjar offentlig information behandlas däremot inte här.

Vägledningen gäller inte myndigheters affärsverksamhet. För den verksamheten finns det delvis andra regler som rör vidareutnyttjande.

I vägledningen behandlas frågor som är relevanta för alla myndigheter och framställningen är därför övergripande. E-delegationen anser dock att den rättsliga analysen och rekommendationerna bör konkretiseras för olika sektorer. Exempelvis kan det vara lämpligt att ta fram en mer detaljerad vägledning när det gäller information inom kommun- och landstingssektorn.

På några punkter är rättsläget oklart och vägledningen presenterar E-delegationens bedömningar. Varje myndighet måste dock ta ansvar för att följa de gällande reglerna.

Vissa myndigheter styrs av särskilda bestämmelser när det gäller att tillgängliggöra och vidareutnyttja information, t.ex. i form av särskilda s.k. registerförfattningar. De behandlas bara kortfattat här. På motsvarande sätt har vissa myndigheter särskilda bestämmelser om avgiftsuttag som de ska förhålla sig till.