Alla nyheter

2017-09-26

Öppna data + beständiga identifierare = sant

Old label kopia
För att digital data ska vara användbar långsiktigt behövs unika och beständiga identifierare. Bild: Flickr, Paul Cross, Old Label, CC-BY 2.0

Som en del i Riksarkivets arbete med att främja myndigheters arbete med att tillgängliggöra data för vidareutnyttjande arbetar Riksarkivet i samverkan med Lantmäteriet med att ta fram en rekommendation för så kallade beständiga identifierare. Arbetar du vid en myndighet som använder beständiga identifierare och tillämpar råd kring dem?

Beständiga identifierare är en förutsättning för att skapa länkar mellan olika objekt/poster i ett nätverk. För att öppna data ska vara användbar långsiktigt är det viktigt att identifierarna utformats så att de är unika och beständiga.

Riksarkivet vill komma i kontakt med dig som arbetar med beständiga identifierare och som tillämpar råd som finns publicerade kring dessa. Kontakta Riksarkivet och berätta om era synpunkter och upplevelser av arbetet med beständiga länkar.

Skriv till Riksarkivets arbete med öppna data, e-post: vidareutnyttjande@riksarkivet.se.

Ett seminarium är planerat att hållas längre fram för att presentera resultat och en rekommendation.

Råd kring beständiga länkar på vidareutnyttjande.se
Information om beständiga identifierare på Wikipedia

 

Sanja Halling, projektledare

2017-09-08

Riksarkivet har lämnat in en delrapportering av regeringsuppdraget


Behovsbild – en gemensam samordningsplattform för myndigheter och användarna innehållande stödnivåer kring metoder för att strukturera, standardisera och tillgängliggöra data för vidareutnyttjande samt stödverktyg för detta.

Riksarkivet har lämnat in en delrapportering av uppdraget om att främja statliga myndigheters arbete med att tillgängliggöra data för vidareutnyttjande till regeringen, Delrapport_Riksarkivet_170908. Rapporten beskriver resultaten av det arbete som Riksarkivet har bedrivit enligt regeringsuppdraget om att främja myndigheternas arbete med data för vidareutnyttjande mellan juni 2016 och september 2017 samt ett förslag om fortsatt hantering efter uppdraget.

Bilaga 1 – Regeringsuppdrag till Riksarkivet
Bilaga 2 – Projektdirektiv
Bilaga 3 – Projektplan
Bilaga 4 – Riksarkivets förstudie om PSI-förteckningar
Bilaga 5 – Kartläggning av användarbehov
Bilaga 6 – Utvecklingsplan över webbplatserna

2017-08-11

Nya rapporter från regeringsuppdraget kring öppna data vid Riksarkivet

3281460444_ee21765dc4_o

Opname van een hoorspel/Recording a radio play, 1949. Nationaal Archief. Inga kända copyright-restriktioner.

Regeringsuppdraget kring öppna data vid Riksarkivet har tidigare publicerat en rapport som visar resultatet av förstudien och förslag på hur Riksarkivet skulle kunna samla in och publicera PSI-förteckningar. Vi vill rikta ett stort tack till alla som har bidragit till rapporten med kommentarer och synpunkter!
Vi har under våren också genomfört en kartläggning av användarbehoven kring PSI-förteckningar och öppna data och tagit fram en Utvecklingsplan över webbplatserna oppnadata.se och vidareutnyttjande.se.

Vi är mycket tacksamma för dina synpunkter på dessa rapporter, antingen direkt här på bloggen eller via mail till vidareutnyttjande@riksarkivet.se (obs! senast den 28 augusti). Vi räknar med att dokumenten därefter redigeras och publiceras på vår webbsida.

Sanja Halling, projektledare