Alla nyheter

2017-05-11

Film och presentationer från första seminariet – regeringsuppdraget kring öppna data

bild
Regeringsupdraget som ska främja statliga myndigheters arbete med öppna data, vid vid Riksarkivet – höll sitt första seminarium den 3 maj på Riksarkivet. Seminariet var ett startskott för arbetet inom regeringsuppdraget.

Projektet som uppdraget drivs inom presenterade regeringsuppdraget och det pågående arbetet och skapade utrymme för öppen diskussion. Närmare 80 personer från myndigheter och företag deltog.

Förutom information från projektledare Sanja Halling, Riksarkivet så föreläste Magnus Enzell, Finansdepartementet, Heleen Vollers, European Data Portal/Capgemini, Bobo Tideström, Lantmäteriet och Erik Borälv från VINNOVA.

Film från seminariet (Del 1)
Film från seminariet (Del 2)

FÖRELÄSARNAS PRESENTATIONER

Presentation Digitaliseringen av det offentliga Sverige, Magnus Enzell, Regeringskansliet (pdf)

Presentation: Regeringsuppdraget kring Öppna data och PSI, Sanja Halling, Riksarkivet (pdf)

Presentation: European Data Portal, Heleen Vollers, Cap Gemini_European Data Portal (pdf)

Presentation: Lantmäteriets arbete med öppna data och Geodataportalen, Bobo Tideström, Lantmäteriet (pdf)

Presentation: Innovativa och datadrivna lab, Erik Borälv, VINNOVA (pdf)

2017-04-11

Dataportalen oppnadata.se och den europeiska dataportalen

Den 24 mars var Riksarkivet värd för ett seminarium som leddes av European Data Portal, den europeiska dataportalen.

European Data Portal skördar metadata om information från den offentliga sektorn som finns tillgänglig i de nationella dataportaler i EU-länderna för vidareutnyttjande. Datan är fri att använda, återvända, länka till och vidareutnyttja för kommersiella eller icke-kommersiella ändamål.

En del i regeringsuppdraget till Riksarkivet om att främja statliga myndigheters arbete med att tillgängliggöra data för vidareutnyttjande, som görs inom projektet ”Öppna data och PSI” är att förvalta och utveckla den nationella dataportalen öppnadata.se

24mars

Seminariet var riktat mot några av de nordligast belägna länderna i syfte att dela erfarenheter och nätverka. Aktörer från Danmark, Finland, Irland och Norge berättade om arbetet med öppna data portaler i sina länder och vad man gör för att främja öppna data. Det var intressant att få höra hur de arbetar och hur deras tekniska plattformar ser ut.

Vi ser fram emot de fortsatta kontakterna med de europeiska kollegorna och vill passa på att påminna om att att vi anordnar ett seminarium den 3 maj om öppna data och PSI, där vi kommer att presentera Riksarkivets pågående arbete med uppdraget om data för vidareutnyttjande och den nationella dataportalen öppnadata.se.

Sanja Halling

2017-03-29

Seminarium om öppna data och PSI

Välkommen på seminarium!

Riksarkivet välkomnar dig till ett seminarium den 3 maj om öppna data och PSI. Seminariet riktar sig i första hand till de ansvariga för öppna data-frågor vid statliga myndigheter eller närliggande kompetenser som arbetar med att tillgängliggöra data för återanvändning.

Under seminariet presenteras Riksarkivets pågående arbete med uppdraget om data för vidareutnyttjande och den nationella dataportalen öppnadata.se.

Vi vill att seminariet ska både vara ett startskott för projektet där vi vill informera, inspirera och skapa utrymme för öppen diskussion om möjligheter och utmaningar med data för vidareutnyttjande.

Opendata
Foto: Auregann CC-BY

 

Tid: 3 maj 2017, kl 10.00-15.00

Plats: Riksarkivet, Fyrverkarbacken 13, Stockholm

Välkommen att anmäla dig senast den 18 april genom att skicka ett mail till vidareutnyttjande@riksarkivet.se. Uppge namn, organisation och eventuella matallergier eller behov av specialkost (vi bjuder på lunch under dagen). Det är begränsat antal platser så det är först till kvarn som gäller.

Uppdatering 26 april: Programmet finns här.