Showcase

Exempel på processer för publicering av öppna data vid myndigheter och samarbeten:

Har du innovativa exempel på hur data har publicerats eller används: Kontakta Riksarkivet.

Samtrafiken, Storstockholms Lokaltrafik och Viktoria ICT i samarbete på Trafiklabs webbplats

Data om kulturarv – till exempel museiföremål, bildsamlingar och arkivhandlingar på K-samsöks databas

Kartor och geografisk information fritt tillgängliga på Öppna geodata hos Lantmäteriet

Foto: Lantmäteriet / Riksantikvarieämbetet (CC BY)

Foto: Lantmäteriet / Riksantikvarieämbetet (CC BY)